பிரதேச செயலாளர்

பெயர்  

·         திரு. ஆழ்வாப்பிள்ளை சிறி

கல்வி தகமை    

·         முதுமாணி ( பொது நிர்வாகம்)

·         முதுமாணி பொது முகாமைத்துவம்

சேவை விபரம் 

·         அபிவிருத்தி இணைப்பாளர், பிரதேச செயலகம்,  மடடக்களப்பு(17.05.1999-01.01.2002)

·         உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர், புனர்நிர்மாணம்  மீள்குடியேற்ற   மற்றும் புனர்வாழ்வு அமைச்சு  

·         இலங்கை நிர்வாக சேவை பயிற்சி அலுவலர்   ( 01.09.2003-31.08.2004)

·         உதவி செயலாளர்,   பொது நிர்வாக மற்றும்  உள்நாட்டு   

                                              அலுவல்கள் அமைச்சு ( 01.09.2004)

·         உதவி  பிரதேச  செயலாளர், பிரதேச செயலகம், நானற்றான்(03.09.2004-06.03.2005)

                                        

·         உதவி  பிரதேச  செயலாளர், பிரதேச செயலகம், வவுனியா

07.03.2005-05.06.2011)

·         உதவி  பிரதேச  செயலாளர், பிரதேச செயலகம், நெடுந்தீவு

06.06.2011-11.06.2015)

·         உதவி  பிரதேச  செயலாளர், பிரதேச செயலகம், நல்லூர்

12.06.2015-31.07.2017)

·         உதவி  பிரதேச  செயலாளர், பிரதேச செயலகம், பருத்தித்துறை(01.08.207-இதுவரை)

 

 உதவி பிரதேச செயலாளர்

 

பெயர்  

·         திருமதி.சோபிகா  றோய்  ரொபின்சன்

கல்வி தகமை    

·         BSC(Hons)in zoology

·         Diploma in public administration

சேவை விபரம் 

·         இலங்கை  நிர்வாக  அறிமுகம்(23.01.2017-22.02.2018)

·         புனர்நிர்மாணம் மீள்குடியேற்ற அமைச்சு23.02.2018-26.03.2018)

·         மாவட்ட  செயலாளர், யாழ்ப்பாணம்

(27.03.2018-29.03.2018)

·         உதவி பிரதேச செயலாளர், பருத்தித்துறை (02.04.2018- இதுவரை)

 

 

 கணக்காளர்

பெயர் 

·         திரு.செல்லத்துரை கிருபாகரன்

கல்வி தகமை    

·         Bachelor of business administration (hons)

·         Master of arts in public administration merit pass

சேவை விபரம் 

·         புத்தக  காப்பாளர், வலயக்கல்வி அலுவலகம், தென்மராட்சி, யாழ்ப்பாணம் 06  வருடங்கள்

·         SLAc.Cபயிற்சி  அலுவலர்,SLIDA (15.02.2005-31.10.2005)

·         கணக்காளர், மாவட்டசெயலகம், யாழ்ப்பாணம் (16.09.2005-31.10.2005)

·         கணக்காளர், அரச அலுவலகம் (01.11.2005-05.08.2006)

·         கணக்காளர், பிரதேச செயலகம், கரவெட்டி(07.08.2006-02.07.2013)

·         கணக்காளர், பிரதேச செயலகம், பருத்தித்துறை(03.07.2013-இதுவரை)

 

 

 உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

பெயர்

·         திரு.கதிரவேற்பிள்ளை  ஜெயக்குமார்

கல்வி தகமை    

·         MA in region planning-tamil

·         Diploma in development planning –english

·         Higher national diploma in English –english

சேவை விபரம் 

·         உதவி அபிவிருத்தி பயிற்சியாளர், கச்சேரி, மன்னார்(24.08.1994-14.05.1997)

·         அபிவிருத்தி அலுவலர்,  கச்சேரி, மன்னார்(15.05.1997-10.12.2000)

·         அபிவிருத்தி அலுவலர்,  கச்சேரி,  யாழ்ப்பாணம் (11.12.2000-31.12.2000)

·         அபிவிருத்தி அலுவலர்,  பிரதேச செயலகம், கரவெட்டி(01.01.2005-21.06.2009)

·         S.L.P.S,SLIDA (22.06.2009-30.12.2009)

·         உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர், ( 31.22.2009-05.01.2010)

·         உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர், கச்சேரி,  கிளிநொச்சி (06.01.2010-10.01.2010)

·         உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர், பிரதேச செயலகம், பச்சிலைப்பாலை

·         உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர், கச்சேரி,  யாழ்ப்பாணம் (28.06.2013-05.08.2014)

·         உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர், பிரதேச செயலகம், பருத்தித்துறை(06.08.2014-இதுவரை

 

 நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

பெயர்

·         திரு.ஐயாப்பிள்ளை பரமேஸ்வரன்

கல்வி தகமை    

·         G.C.E O/L

·         Successfully completed draughtman apprentice

 

சேவை விபரம் 

·         மோட்டார் வாகன திணைக்களம்,  கொழும்பு(15.09.1982-03.04.1983)

·         மாவட்ட செயலகம், முல்லைத்தீவு(04.04.1983-05.09.1999)

 

·         மாவட்ட செயலகம், யாழ்ப்பாணம்06.09.1999-26.03.2001)

 

·         பிரதேச செயலகம், பருத்தித்துறை27.03.2001-29.12.2002)

 

·         மாவட்ட செயலகம், யாழ்ப்பாணம்30.12.2002-18.09.2016)

 

·         பிரதேச செயலகம், பருத்தித்துறை(19.09.2016- இதுவரை)

 

நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (கிராம அலுவலர்)

பெயர்

·         திரு.சோமசுந்தரம் சிவலிங்கம்

கல்வி தகமை    

·         கா.பொ .த சாதாரணதரம்

சேவை விபரம் 

·         பிரதேச செயலகம் மருங்கேணி (10.08.1994-08.04.2008)

 

·         பிரதேச செயலகம் நல்லூர்09.04.2008-29.06.2017)

 

·         பிரதேச செயலகம், பருத்தித்துறை(30.06.2017- இதுவரை)

 

மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர்

பெயர்

·         திரு.அரியரட்ணம் கனிஸ்ரோ

கல்வி தகமை    

·         BSC in computerscience

·         MSE in computer science

 

சேவை விபரம் 

·         தபால்த்திணைக்களம் (10.09.2008-14.06.2010)

·         பயிற்சி (15.06.2016-19.06.2016)

 

·         பிரதேச செயலகம், பருத்தித்துறை(20.06.2016- இதுவரை)

 

News & Events

28
ஆக2017
news

news

thampasiddy sharvodaya primary cultural function & prize...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

28
ஆக2017
news

news

thampasiddy sharvodaya primary cultural function & prize...

Scroll To Top